Logo Ogólnopolski Cech
Bioenergoterapeutów i Radiestetów

Walne Zebranie Sprawozdarczo-Wyborcze
Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów
Międzywodzie, 18 marca 2010 roku

W dniu 18 marca 2010 w Ośrodku RZEMIEŚLNIK w Międzywodziu, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy.

Na nową kadencję zostały wybrane władze statutowe Cechu

Zarząd Cechu

Aleksander Kaczmarek - starszy cechu
Jerzy Urbanowicz - podstarszy cechu
Alina Winiaszewska - sekretarz
Łucja Stępowska - skarbnik
Andrzej Gasis – członek

Komisja Rewizyjna Cechu

Jacek Wiśniewski - przewodniczący
Józefa Leśniewicz - członek
Czesław Karkowski - członek

Sąd Cechowy

Mirosław Jędrzejczak - przewodniczący
Anna Olszewska - zastępca przewodniczącego
Ryszard Nowakowski - sekretarz

Na zakończenie postanowiono uroczyście uczcić w 2011 roku 10-cio lecie działalności Cechu.Walne Zebranie Sprawozdarczo-Wyborcze
Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów
Bydgoscz, 27 listopada 2005 roku

W dniu 27 listopada 2005 bezpośrednio po jubileuszowym zjeździe Bydgoskiego Ośrodka Radiestezyjnego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Bydgoszczy.

Na wstępie Starszy Cechu Aleksander Kaczmarek powitał uczestników zebrania oraz dostojnych gości: prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, wiceprezesa Związku Tadeusza Klisia oraz prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła Jana Gogolewskiego.

O dużym dorobku zawodowym i zasługach członków Cechu mogą świadczyć wysokie odznaczenia rzemieślnicze - srebrne medale im. Jana Kilińskiego, które prezes ZRP Jerzy Bartnik wręczył: Kazimierzowi Błaszczykowi z Warszawy, Andrzejowi Gasisowi z Włocławka, Krystynie Nowak z Tych, Albinowi Stempel z Tych oraz Alinie Winiaszewskiej z Łabiszyna k/Bydgoszczy. Ponadto zostało wręczonych szereg Honorowych odznak rzemieślniczych: Srebrne Odznaki Honorowe Mazowieckiej Izby Rzemiosła otrzymali – Piotr Smażyński i Jakub Zemła; Odznaki Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej – Złote – Aleksander Kaczmarek i Marek Gułajski oraz Srebrne – Grzegorz Ciszak, Andrzej Gasis, Cezary Winiarski i Witold Znamierowski; Izby Rzemieślniczej w Łodzi – Ryszard Nowakowski, Roan Surma i Jerzy Solecki; Honorowe Odznaki Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła – Wiesława Dereszyńska, Andrzej Oleszak, Włodzimierz Przekwas i Henryk Smacki; Honorową Odznakę Izby Rzemiosła w Lublinie otrzymali – Gębal Zbigniew, Aleksander Kaczmarek i Anna Olszewska.

Goście otrzymali pamiątkowe medale Jubileuszowe Ośrodka Bydgoskiego oraz statuetki, a dyplomy Członka Honorowego Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów otrzymali prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik i abp. Bolesław Pylak.

Wybitnym bioterapeutom polskim: Johannesowi Rongenowi z Holandii i Pawłowi Połoneckiemu z Kanady w czasie trwania jubileuszu zostały uroczyście wręczone legitymacje członkowskie.

Następnie rozpoczęto zasadniczą część zebrania. Na przewodniczącego zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano Adama Gulatowskiego, a na sekretarza powołano Ewę Damasiewicz-Trzosek. Sprawozdanie Zarządu za okres minionej kadencji przedstawił Starszy Cechu Aleksander Kaczmarek, część finansową uzupełnił skarbnik Wieława Dereszyńska.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Andrzej Oleszak wnioskując jednocześnie w imieniu Komisji o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, a oświadczenie Sądu Cechowego Witold Znamierowski.

W sprawozdaniach oraz późniejszej dyskusji podkreślano aktywną i efektywną działalność Cechu, jego członków i władz, w całym kraju. Cech i jego członkowie blisko współpracują z wieloma Izbami Rzemieślniczymi.

Członkowie Cechu brali aktywny udział w DEBACIE nt. „Stan aktualny i perspektywy rozwojowe zawodowej bioenergoterapii i radiestezji” pod patromntem prezesa ZRP Jerzego Bartnika - Grudziądz 30 września 2004 roku oraz w KONGRESIE „Bioterapia, Naturoterapia, Radiestezja – perspektywy rozwojowe” – 26-27 kwietnia 2005 roku w siedzibie Związku Rzemiosla Polskiego.

Po dyskusji przewodniczący obrad poddał przedstawione sprawozdania pod głosowanie – wszystkie zostały przyjęte bez uwag, a Zarząd otrzymał absolutorium.

Na nową kadencję został wybrany Zarząd Cechu w składzie:

Aleksander Kaczmarek - starszy cechu
Kazimierz Błaszczyk - podstarszy cechu
Alina Winiaszewska - sekretarz
Wiesława Dereszyńska - skarbnik
Andrzej Gasis – członek

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Andrzej Oleszak z Piły, a przewodniczącym Sądu cechowego Adam Gulatowski. Wybrano również delegatów na walne zebrania Izb oraz zastępców członków władz Cechu.

Na zakończenie postanowiono uroczyście uczcić w 2006 roku 5-cio lecie działalności Cechu.